Ärevarvet 2018 Kunniakierros

GIF samlade ihop 14.221 Eur Årets storsamlare var Håkan Prest med 4300 Eur. GIF tackar alla sponsorer, idrottare och föräldrar som deltagit! Nu finns det pengar att sportta med igen!

GIF keräsi 14.221 Eur. Vuoden suurin kerääjä oli Håkan Prest 4300 Eur. GIF kiittää kaikkia sponsoreita, urheilijoita ja vanhempia jotka olleet mukana tapahtumassa. Nyt on rahaa urheilla!

Peter Lerbacka