GIF Höstmöte 29.11 GIF Syyskokous

Höstmötet hålls den 29.11.2016 kl.19 på Köukar.

Stadge enliga ärenden, premiering av idrottare

Servering. Välkommen!

Syyskokous pidetään 29.11.2016 klo 19 Köukarilla

Sääntömääräiset asiat, urheilijoiden palkitsemiset

Tarjoilu, Tervetuloa

     

Peter Lerbacka