Sven Nygård beviljades hederstecken

 

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Sven Nygård Finlands 
idrottskulturs förtjänstkors i guld för hans långvariga arbete för 
skidskyttet. Viceordföranden för Finlands skidskytteförbund, Jorma 
Luoma, överräckte hederstecknet och därtill hörande diplom, på ett 
högtidligt tillfälle på Mustakari mitten av juni.
GIF representerades av ordföranden Jana Holm och Karleby stad av 
kanslisekreteraren Kaija Jestoi.

 


 

Kristian Ånäs