Tävlingsinfo

Datum och klockslag Tisdag 10.09 18:00
Plats
Avgift 5€/gren
Anmälan senast Söndag 08.09

via www.kilpailukalenteri
Efteranmälning senast en timme före grenens start
Efteranmälningsavgift 10 euro/gren

Kontonummer FI80 2011 1800 1215 77
Bekräftning
Övrig info I löpgrenarna kan heaten vid behov sammanslås ifall deltagarna
är få.

Kontaktuppgifter Seppo Järvelä (finska) 040 760 4567, seppo.t.jarvela@gmail.com
Tom Johansson (svenska) 040 754 3783, tom.jahansson@luukku.com
Resultatservice tel. 044-2626884
Webbsida www.gamlakarlebyif.fi

Grenar

H 800m, 3000m, Kula
D 800m, 3000m, Kula
P-17 800m, Kula
F-17 800m, Kula
P-15 800m, Kula
F-15 800m, Kula
P-13 60m, Spjut
F-13 60m, Spjut
P-11 60m, Spjut
F-11 60m, Spjut
P-9 40m, Bollkastning
F-9 40m, Bollkastning

Tävlingsinfo

Datum och klockslag Tisdag 10.09 18:00
Plats
Avgift 5€/gren
Anmälan senast Söndag 08.09

via www.kilpailukalenteri
Efteranmälning senast en timme före grenens start
Efteranmälningsavgift 10 euro/gren

Kontonummer FI80 2011 1800 1215 77
Bekräftning
Övrig info I löpgrenarna kan heaten vid behov sammanslås ifall deltagarna
är få.

Kontaktuppgifter Seppo Järvelä (finska) 040 760 4567, seppo.t.jarvela@gmail.com
Tom Johansson (svenska) 040 754 3783, tom.jahansson@luukku.com
Resultatservice tel. 044-2626884
Webbsida www.gamlakarlebyif.fi

Grenar

H 800m, 3000m, Kula
D 800m, 3000m, Kula
P-17 800m, Kula
F-17 800m, Kula
P-15 800m, Kula
F-15 800m, Kula
P-13 60m, Spjut
F-13 60m, Spjut
P-11 60m, Spjut
F-11 60m, Spjut
P-9 40m, Bollkastning
F-9 40m, Bollkastning

Tävlingsinfo

Datum och klockslag Tisdag 06.08 18:00
Plats
Avgift 5€/gren
Anmälan senast Söndag 04.08

via www.kilpailukalenteri
Efteranmälning senast en timme före grenens start
Efteranmälningsavgift 10 euro/gren

Kontonummer FI80 2011 1800 1215 77
Bekräftning
Övrig info I löpgrenarna kan heaten vid behov sammanslås ifall deltagarna
är få.

Kontaktuppgifter Seppo Järvelä (finska) 040 760 4567, seppo.t.jarvela@gmail.com
Tom Johansson (svenska) 040 754 3783, tom.jahansson@luukku.com
Resultatservice tel. 044-2626884
Webbsida www.gamlakarlebyif.fi

Grenar

H 400m, 1500m, 110mh, Längd, Spjut
D 400m, 1500m, 100mh, Längd, Spjut
P-17 400m, 110mh, Längd, Spjut
F-17 400m, 100mh, Längd, Spjut
P-15 300m, Längd, Spjut
F-15 300m, Längd, Spjut
P-13 200m, 600m, Kula
F-13 200m, 600m, Kula
P-11 150m, 600m, Kula
F-11 150m, 600m, Kula
P-9 150m, 600m, Längd
F-9 150m, 600m, Längd

Tävlingsinfo

Datum och klockslag Tisdag 06.08 18:00
Plats
Avgift 5€/gren
Anmälan senast Söndag 04.08

via www.kilpailukalenteri
Efteranmälning senast en timme före grenens start
Efteranmälningsavgift 10 euro/gren

Kontonummer FI80 2011 1800 1215 77
Bekräftning
Övrig info I löpgrenarna kan heaten vid behov sammanslås ifall deltagarna
är få.

Kontaktuppgifter Seppo Järvelä (finska) 040 760 4567, seppo.t.jarvela@gmail.com
Tom Johansson (svenska) 040 754 3783, tom.jahansson@luukku.com
Resultatservice tel. 044-2626884
Webbsida www.gamlakarlebyif.fi

Grenar

H 400m, 1500m, 110mh, Längd, Spjut
D 400m, 1500m, 100mh, Längd, Spjut
P-17 400m, 110mh, Längd, Spjut
F-17 400m, 100mh, Längd, Spjut
P-15 300m, Längd, Spjut
F-15 300m, Längd, Spjut
P-13 200m, 600m, Kula
F-13 200m, 600m, Kula
P-11 150m, 600m, Kula
F-11 150m, 600m, Kula
P-9 150m, 600m, Längd
F-9 150m, 600m, Längd